Norwegian (Bokmål) English 

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Disponering av resultat

Styret foreslår at årets overskudd i morselskapet på 18 601 725 kroner blir disponert på følgende måte:

Overført til annen egenkapital 18 601 725 kroner