iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Årsberetning 2015

IRIS er et polyteknisk forskningsinstitutt som utfører forskning og utvikling av høy vitenskapelig kvalitet og relevans for brukerne. Vår forskning skaper verdier ved at kunnskapen blir tatt i bruk gjennom aktiv formidling og kommersialisering av våre forskningsresultater.
2015 har vært et utfordrende år for IRIS, med behov for omstilling som følge av svikt i markedet for olje og gass. Det har vært nødvendig å tilpasse kostnader og kapasitet i forhold til prosjektaktiviteter i alle deler av organisasjonen, noe som gjør at organisasjonen nå er bedre rustet til å møte markedsutfordringene.

Antall forskere med doktorgrader i IRIS er økende, med 98 personer i dag (92 i 2014).
 
Rammebetingelser og landskap for universitet/høyskoler og instituttsektoren er i endring, og organisasjonen følger tett med i denne utviklingen.

At IRIS er av interesse for myndigheter og næringslivet viser de mange besøkene vi har hatt i løpet av året. Oljeog energiminister Tord Lien besøkte IRIS i mars, mens næringsminister Monica Mæland besøkte oss i november. Året har også hatt mange faglige høydepunkter.

Teknologikonferansen «Teknologiløft Boring og Brønn», hvor en fullsatt sal ble presentert for teknologi og forskning fra både ansatte og representanter fra industrien, ble avholdt i mars. Målet er at dette skal bli en årlig begivenhet.

Norges forskningsråd bevilget 48 mill. kroner til å realisere Virtuell Arena, et prosjekt som også er satt på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. Formålet er at verdens mest avanserte fullskala testrigg, Ullrigg, skal kobles sammen med IRIS sin simulator for å skape et unikt testsenter for ny teknologi. I juni gikk den 5. ISMOS-konferansen av stabelen (International Symposium on Applied Microbiology and Molecular Biology in Oil Systems), i regi av IRIS Biomiljø. 150 deltakere fra 15 land deltok.

Verdens første boredekk-robot ble installert på Ullrigg ved Robotic Drilling Systems. Videre ble verdens første robotiserte borerigg, West Group sin Continuous Motion Rig installert over Ullrigg sine brønner for uttesting.

Boken «Hva har oljen gjort med oss?» (Cappelen Damm), om økonomisk vekst og kulturell endring i Stavanger-området, fikk stor oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt. Den er et resultat av et omfattende forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd (FRISAM).

I desember godkjente hovedstyret i Norges forskningsråd finansiering av SFI DrillWell Fase 2, og senteret, som IRIS er vertskap for, fikk tre nye prosjekter.

I samme måned undertegnet IRIS, Stavanger Universitetssykehus, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger en samarbeidsavtale med Houston Pumps&Pipes. Norway Pumps&Pipes har som formål å samle ledende fagfolk og forskere innen olje og gass, medisin og akademia for å utveksle ideer og utforske nye kompetanseoverføringer på tvers av fagfeltene. Det er forventet at dette kan bidra til spennende samarbeid i 2016.

Disse eksemplene viser hvordan forskning og forskningsaktiviteter ved IRIS skaper verdier i samfunnet. Flere gode eksempler på hvordan IRIS skaper verdier er vist som høydepunkter og verdiskaping i årsrapporten.
 
biomilj%C3%B8%202007_foto%20elisabeth%20t%C3%B8nnessen%20(37)
IRIS%20sign