iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

ANNUAL REPORT 2015

2015 has been a year in which a number of evaluations have documented that we have research groups that are world leaders in their areas, with both extremely high professional quality and relevance for our customers. In both drilling & well and increased oil recovery we are competing with the best international centres. We also have outstanding researchers in other areas such as marine environment research, innovation research and research into risk and safety.

Read more

Previous years

2014

Financial results

Publications

Personnel

ÅRSRAPPORT 2015

2015 har vært et år hvor vi gjennom flere evalueringer har fått dokumentert at vi har forskningsgrupper som er verdensledende innen sine områder, med både svært høy faglig kvalitet og relevans for våre kunder. Både innen boring og brønn og innen økt oljeutvinning konkurrerer vi med de beste internasjonale fagmiljøene. Vi har også fremragende  forskere innen andre fagområder som marin miljøforskning, innovasjonsforskning og forskning på risiko og sikkerhet. 

Les mer

Tidligere år:

2014

Økonomiske resultater

Publikasjoner

Personal