iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Ullrigg Bore- og Brønnsenter (UBBS)

Etter 3 år med en omfattende oppgradering av Ullrigg, fremstår nå infrastrukturen som et anlegg med fokus på HMS og operative krav tilsvarende de krav man finner offshore. Ullrigg er nå fullt ut mekanisert og er rustet til å fasilitere så godt som alle typer prosjekter innen boring og brønn.
Tilsvarende fokus har vært på anlegget som håndterer testaktiviteter for nedihullsutstyr. HPHT-aktiviteten på Ullrigg Bore og Brønn Senter har gjennomgått en betydelig risiko-kartlegging med påfølgende oppgraderinger og oppdateringer av logge- og styresystemer, for å sikre at gjennomføring og resultat av testaktivistene representerer den verdiskapningen våre kunder forventer av oss. 

Oppgraderingen representerte et vendepunkt i Ullriggs historie fra delvis mekanisk/manuelt arbeid til å kunne gjennomføre arbeid ved hjelp av fjernstyrte maskiner som kan utføre alle oppgaver. I tråd med våre kunders arbeidshverdag offshore skal det ikke være manuelle operasjoner på boredekk. Med mekaniserte (fjernstyrte maskiner) operasjoner, er denne delen av HMS-kravet etterlevd.

Det neste store «synlige» prosjektet som er under forberedelse på området er oppføringen av prototyp-prosjektet til West Drilling Products, Continuous Motion Rig, CMR. Denne viser godt igjen i terrenget. CMR-konseptet representerer en helt ny metode å drive boring på, og vil trekke betydelig oppmerksomhet til Ullandhaug i forbindelse med visninger, demonstrasjoner og tester fremover. Gjennom JIP (Joint Industry Partners) partnerne i prosjektet vil disse selskapene få synliggjort den verdiskapning infrastrukturen representerer innen norsk teknologiutvikling.

Denne belysning av verdiskapning vil være særdeles positiv i tiden fremover, da UBBS vil jobbe for å få aksept i bransjen for mer bruk av anlegget i retning pilotering av teknologi. Pilotering betyr den siste fasen et produkt, et system eller en komponent gjennomgår før det er å anse som kommersielt. I gjennomsnitt tar det 15+ år for et produkt å gå fra idé til marked i dag. En betydelig del av denne tiden er piloteringsfasen. Ved å kunne få dette gjennomført på land, vil en redusere både operasjonell og økonomisk risiko og således bidra til en betydelig verdiskapning.

En slik solid oppgradering gjør at IRIS nå har et fullskala testanlegg i tråd med industriens krav til system, sikkerhet og arbeidsmiljø som de ellers møter i operasjoner. Flere forestående kvalifiseringsprosjekt vil trekke betydelig oppmerksomhet til anlegget i årene som kommer. Dette vil bidra til en omfattende markedseffekt som vi ønsker å dra nytte av gjennom å kunne tilby flere ulike tjenester for fremtiden.
 
DSC_2745
iris25
DSC_0347
DSC_3518