Norwegian (Bokmål) English 

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Velferd

Velferdsforskningen omfatter helsetjenester, velferdsteknologi, bedriftshelsetjenester, arbeidsinnvandring, rusomsorg og boligpolitikk, samt kulturelle og samfunnsmessige endringer i et langsiktig perspektiv.

I 2014 har vi forskningsfunn om:
  • Botetthet og integrering blant rusavhengige kommunale leietakere
  • Hvordan tidlig samtale for gravide om alkohol og levevaner kan bidra til en sunn livsstil i svangerskapet.
  • Hvordan rådgivningen til elevene i skolen fungerer og hvilken kompetanse rådgiverne har.
Foto: Istock