Norwegian (Bokmål) English 

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Politikk

Forskningen dreier seg særlig om politiske institusjoner og prosesser, organisering og styring av den offentlige forvaltningen, og iverksetting og evaluering av reformer i offentlig politikk.
 

I 2014 har vi studert:

  • Hva som kjennetegner styring og ledelse av partnerskap i kommunal sektor.  
  • Hvordan kirkeloven medførte selvstendiggjøring av den lokale kirke
  • Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie og omsorgstilbudet i kommunene.  

I 2014 ble boken «Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk» gitt ut.
pt6a3840 kopier