iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Politikk

Forskningen dreier seg særlig om politiske institusjoner og prosesser, organisering og styring av den offentlige forvaltningen, og iverksetting og evaluering av reformer i offentlig politikk.
 

I 2014 har vi studert:

  • Hva som kjennetegner styring og ledelse av partnerskap i kommunal sektor.  
  • Hvordan kirkeloven medførte selvstendiggjøring av den lokale kirke
  • Samhandlingsreformens konsekvenser for pleie og omsorgstilbudet i kommunene.  

I 2014 ble boken «Hvordan har vi det i dag, da? Flernivåstyring og samhandling i norsk og dansk helsepolitikk» gitt ut.
PT6A3840%20kopier