iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Næringsliv og arbeidsmarked

Forskningen omfatter overvåkning av konjunkturutviklingen på Vestlandet, bransjerelaterte studier innenfor petroleum, landbruk og samferdsel og studier av koblingen mellom arbeidsmarked og kompetanse.  
 

I 2014 har vi blant annet undersøkt:

  • Offshoreansattes faglige kvalifikasjoner og andre arbeidsrelaterte kjennetegn, noe som har resultert både i nye anslag for rekrutteringsbehov og hvilke utdanninger det bør satses på.
  • Den nåværende og framtidige økonomiske utviklingen i bedrifter og næringer på Vestlandet.
  • Transport, logistikk og reisevaner i Rogaland og på Vestlandet. 
iris02