Norwegian (Bokmål) English 

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Samfunnsforskning

Vår flerfaglige forskning bidrar til kunnskap og forståelse av utfordringene innen sentrale samfunnsområder og også til kunnskap om tiltak og intervensjoner for å løse disse. Norges forskningsråd, nasjonale og regionale myndigheter, interesseorganisasjoner og næringslivet er våre viktigste oppdragsgivere.

I avdelingen var det i 2014 mellom 35 og 40 forskere hvorav halvparten har doktorgrad. Statsvitenskap, sosiologi og økonomi er sentrale fagdisipliner i forskerstaben, men det er også teknologer, pedagoger, organisasjonspsykologer og antropologer i avdelingen.
pt6a3614 kopier