iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

​Boring og brønn – sikrere og mer effektive prosesser

Automatisert boring
Året 2014 var et høydepunkt innenfor automatisert boring. I oktober 2014 ble DrillTronics som IRIS har utviklet og som nå kommersialiseres gjennom datterselskapet Sekal, installert permanent offshore på Statfjord C. Dette er et gjennombrudd innen automatisering av boreprosessen.   Automatisert boring har vært et satsingsområde innenfor boring og brønn siden 2008. For industrien er kostnadsreduksjon og mer effektiv boring av nye brønner svært viktig for å øke produktivitet på norsk sokkel. Les mer
 
Virtuell Rig
IRIS har et avansert testlaboratorium for simulering av bore og brønnoperasjoner; Virtuell Rigg. Virtuell Rigg har vært viktig i utviklingen av våre systemer for automatisering inkludert DrillTronics. Det planlegges nå en Virtuell Arena som vil gi enda mer avanserte koblinger mellom den fysiske riggen på Ullrigg og det virtuelle simuleringsmiljøet.
 
DrillWell
DrillWell går inn i en fase med fokus på leveranser, anvendelser og samarbeid med serviceselskapene for å gjøre teknologien tilgjengelig. Hovedinnsatsen er rettet mot kostnadsreduksjon, optimalisering av boreoperasjonen og effektiv plugging av brønner.
Les mer om DrillWell.
iris13