iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Økt utvinning

Mye av aktiviteten foregikk innenfor rammene av de to forskningssentrene Nasjonalt Senter for Økt Oljeutvinning og COREC. Året 2014 var det året Nasjonalt senter for økt oljeutvinning virkelig fikk i gang forskningsprosjekter og aktiviteter. Foran en fullsatt sal, klippet Olje- og energiministeren Tord Lien snoren og erklærte senteret for åpnet 26. mars 2014. 

Senteret har tolv industripartnere; ti operatører og to serviceselskaper. Forskningen i senteret er konsentrert om to hovedtemaer: immobil olje og EOR-metoder og reservoarkarakterisering for bedre utvinning i modne felt. Forskningssenteret COREC er et samarbeidsprogram mellom IRIS, UiS og Ekofisklisensen der ConocoPhillips er operatør. Senteret startet i 2003 og skal bidra til økt utvinning på Ekofisk. Forskningen i senteret har gått fra grunnforskning de første årene, til en bred portefølje med prosjekter innenfor teknologiutvikling, feltimplementering og kompetanseprosjekter støttet av Forskningsrådet.
1300-848x477
IRIS deltok på ONS2014 sammen med Universitetet i Stavanger.