iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Energi

Energiavdelingen er den største avdelingen i IRIS og bestod i 2014 av fem forskningsgrupper, Petroleumslaboratoriet og ledelsen med administrasjonen. Energiavdelingen forsker innen bore- og brønnteknologi, økt oljeutvinning, risikoanalyse og nye energiformer. Våre to hovedsatsingsområder er fremdeles økt utvinning og automatisert boring.


Energi – mer effektiv og sikker energiproduksjon


Som tidligere år har mer enn 90 prosent av aktiviteten vært petroleumsrelatert. Kostnadsutfordringen på norsk sokkel og fallende oljepris preget olje- og gass-markedet dette året. Vi merker økt fokus på kortsiktige leveranser og løsninger som kan implementeres raskt. Industrirelevans er en av styrkene ved vår anvendte forskning og vi vektlegger tett dialog med kundene våre. Nye og mer kostnadseffektive metoder for boring og brønn og økt utvinning for modne felt var en stor del av prosjektporteføljen, men avdelingen hadde også prosjekter for de nye store feltene på norsk sokkel.

Prosjektporteføljen spenner fra små prosjekter med en enkelt kunde til store, langsiktige programmer med mange industripartnere, som DrillWell (Drilling and Well Centre for Improved Recovery), Nasjonalt senter for økt utvinning og Center for oil recovery, (COREC).  Gjennom det Nasjonale senteret har IRIS Energi fått tettere relasjoner til flere industripartnere. Senteret har også gitt synlighet internasjonalt.
 
PT6A3530%20kopier
iris37
iris44