iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Næringsrettet bioteknologi

Vår kompetanse innen mikrobiologi, molekylærbiologi og analytisk kjemi bidrar til videreutvikling av Norges primærnæringer olje og gass samt fiskeri og havbruk. Bioøkonomi, som defineres som utnyttelse av biologiske ressurser i produksjon av mat, energi og produkter i et bærekraftig kretsløp er et strategisk viktig område for IRIS.
 
Samarbeid mellom et Brasiliansk universitet, et Brasiliansk teknologioverføringsselskap, IRIS og Biosentrum ble igangsatt i 2014.
 
Høsten 2014 ble arbeid på arktisk oljevernberedskap bioteknologi igangsatt. Prosjektet er en del av en stor satsing innen arktisk oljevernberedskap fra IOGP, og omhandler biologisk nedbrytning av råolje i arktiske miljø.
iris_mekjarvik12