iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Marint miljø og risikovurdering

I fokus er marint miljø der vi gjennom feltarbeid, laboratorieforsøk, og modellering undersøker effekter av kroniske og akutte utslipp fra olje- og gassaktiviteter, samt fra havbruksnæringen og gruveindustri.

I prosjektet «Fluclim» undersøker forskere hvilke konsekvenser økt bruk av lusemidler i kampen mot lakselus har på det naturlige miljøet i havet.

I prosjektet «Oppdrett av Atlantisk laks i semi-lukket merd» er målet å utforske hvordan oppdrett i lukket merd i sjø påvirker vekst, kvalitet og fiskehelse hos laks.
 
I prosjektet «Aquaccept» vil IRIS Biomiljø og IRIS Samfunnsforskning jobbe sammen med utenlandske samarbeidspartnere for å undersøke hva som er akseptable virkninger av havbruk på marine kystsystemer.
iris_mekjarvik04