Norwegian (Bokmål) English 

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Industriell proteinproduksjon og produksjon av kjemikalier

I 2014 ble IRIS sitt datterselskap BioProtein AS fusjonert med amerikanske Calysta og den norske filialen Calysta Nutrition er basert i  Stavanger.  En sterk industriell relevans legges til grunn for IRIS Biomiljø sin satsing på gassfermentering som en aktivitet det er viktig å satse på både nasjonalt og internasjonalt.
 
bioprotein 4 foto elisabeth t%c3%b8nnessen