iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

ULLRIGG

Innovasjon defineres ved å skape noe nytt, til det bedre. Dette erfares daglig rundt drift og vedlikehold av Ullrigg sitt anlegg og gjenspeiles i alle forbedringsforslag og løsninger som anlegget drar nytte av. Gjennom 30 år med støtte og tilrettelegging av innovative løsninger, besitter miljøet en betydelig kompetanse som kommer bransjen til gode. Faglig kompetanse, kunnskap om markedet og evnen å tilpasse seg ulike behov, setter Ullrigg i en særstilling innen testing, kvalifisering og opplæring.
 
Eksempelvis er det gjort ulike modifikasjoner for tilpasning til de to store "Step Change" prosjektene CMR (Continues Motion Rig) og RDS ( Robotic Drilling Systems). Anlegget er tilpasset for at disse prosjektene skal kunne benytte seg av eksisterende infrastruktur, og på den måte unngå dyre investeringer på siden av det som er kjerneteknologien. 
 
Fremtiden vil vise om Ullrigg lykkes i arbeidet rundt tilpasning og tilrettelegging for pilotering av teknologi, som en videreføring av testing og kvalifisering. Det vil i så fall bidra til en betydelig styrking av muligheten for å få teknologi raskere fra idé til marked.
foto%20elisabeth%20t%C3%B8nnessen%20(36)