iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Samfunnsforskning

Innovasjonsforskerne ved IRIS og UiS samarbeider tett og godt gjennom vårt felles Innovasjonsssenter.  Et av de viktige resultater fra innovasjonsforskningen ved IRIS Samfunnsforskning i 2014 kommer fra NFR-prosjektet  University-firm linkages as drivers of innovation" som retter søkelyset på interaksjonen mellom universiteter og bedrifter. Studiene her viser at det er store variasjoner mellom den rollen til universitetene i Tromsø, Nordland og Stavanger har for det regionale næringslivet, den gir også svar på hvorfor bedrifter samarbeider med lokale universitet og den gir råd om hvordan universitetsstrategier for regional næringsutvikling kan oppnå større effekt.

IRIS Samfunnsforskning har i flere år satset på utvikling av forskning knyttet til "Medarbeiderdrevet Innovasjon" (MDI). Et av prosjektene i regi av LO/NHO dreier seg betydningen av mangfold for innovasjons på arbeidsplassen, og et annet dreier seg om medarbeiderdrevet innovasjon i kommunene med fokus på få til varige virkninger av konkrete innovasjonsprosjekter. 
PT6A3614%20kopier