iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Energi

IRIS Energi har et stort og sterkt fagmiljø innenfor boring og brønn. Kommersialiseringen av IRIS sitt system for automatisert boring DrillTronics TM fortsatte i 2014 via IRIS sitt datterselskap Sekal.  DrillTronics TM ble permanent installert på Statfjord C i oktober 2014. Forskerne i IRIS Energi arbeidet tett sammen med Sekal for å sikre en vellykket operasjon da den første brønnen ble boret med det nye systemet. I SFI-forskningssentret vårt DrillWell er flere av prosjektene nå kommet i en fase der prototyper er utviklet. Dialog med leverandørselskaper som kan bringe denne teknologien ut i markedet ble startet i 2014. Dette gjelder spesielt en ny modell for korreksjon av målt vekt på borestrengen og en modell for kakstransport som begge har stort kommersielt potensial. Arbeidet med kommersialisering vil bli svært viktig for senteret framover.  
iris01