iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

IRIS Biomiljø

Industriell proteinproduksjon og produksjon av kjemikalier

I 2014 ble IRIS sitt datterselskap BioProtein AS fusjonert med Calysta, den norske filialen Calysta Nutrition er basert i Stavanger.  Vi forventer at denne fusjoneringen vil ha positive ringvirkninger på aktiviteter innen bioteknologi og videre fremtidig satsing innen gass basert fermentering. En sterk industriell relevans legges til grunn for Biomiljø sin satsing på gas fermentering som en aktivitet det er viktig å satse på både nasjonalt og internasjonalt.
BioProtein_7%20Foto_Elisabeth%20T%C3%B8nnessen