iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Vår forskning skaper store verdier

Året 2014 var er godt år for IRIS med mye god forskning og mange innovasjoner som førte til verdiskaping for våre kunder. I løpet av året arbeidet vi frem en ny strategi med en visjon om at «Vår forskning skaper store verdier!».  Dette er en kort og kraftfull visjon som sammen med virksomhetsidéen viser at vi har et ønske om at IRIS gjennom sin forsknings- og utviklingsaktivitet skal skape viktige verdier for brukerne, enten det er næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet for øvrig.
Gjennom strategiprosessen etablerte vi også et sett med verdier, disse skal inspirere våre ansatte samtidig som de skal bidra til at IRIS oppfyller sitt samfunnsoppdrag. Våre verdier er noe vi har og noe som vi vil forsterke for å bygge vår kultur. De skal være våre kulturbærere og gjennomsyre organisasjonen. 

IRIS-verdiene er:
  • Innovasjon – vi verdsetter kreative medarbeidere som fremmer innovasjon og nye løsninger på komplekse utfordringer.
  • Respekt – vi viser respekt ved å være lyttende og mottagelige for ulike synspunkter, meninger og idéer.
  • Integritet – vi baserer vår forskning på objektivitet, vitenskapelige fakta og god forskningsetikk.
  • Samhold – vi holder sammen og støtter hverandre.

Videre er samarbeidet med Universitetet i Stavanger (UiS) helt sentralt i vår faglige virksomhet og verdiskaping på IRIS. I 2014 ble dette ytterligere understreket ved at det ble utarbeidet en handlingsplan for et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom IRIS og UiS. Dette er også understreket i IRIS sin nye strategi og i styrevedtak på UiS hvor en sterkere integrasjon mellom de to er vektlagt. IRIS og UiS deler ansvaret mellom seg i flere forskningssentra hvorav de viktigste er DrillWell (SFI), Nasjonalt senter for økt oljeutvinning, og Senter for Innovasjonsforskning. Et viktig mål for samarbeidet er å etablere flere nasjonale og internasjonale forskningssenter i Stavangerregionen.

IRIS og UiS jobber også aktivt for å synliggjøre det totale kompetansemiljøet på Ullandhaug, bl.a. gjennom felles deltagelse på arrangementer som ONS 2014, hvor vi igjen hadde en felles stand.

 
Ole%20Ringdal_02
OLERINGDAL_SIGN
Ole Ringdal, Adm. dir