iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Vurdering av risiko

Markedet innen olje og gass viser en vesentlig nedgang noe som utgjør en risiko for redusert prosjekttilgang fra denne sektoren. Markedet mot samfunnsforskning og biomiljø er mindre påvirket av denne endringen. For IRIS Forskningsinvest AS kan denne situasjonen føre til vanskeligere tilgang på midler til utvikling av kommersialiseringsaktiviteter.

Kredittrisiko knyttet til kunders økonomiske evne til å oppfylle sine forpliktelser har historisk sett vært lav, og ved utgangen av 2014 vurderes den som moderat.

Arbeidskapitalen har vist en positiv utvikling i de siste årene, men er omtrent uforandret for siste år. Dette må blant annet ses i sammenheng med økte innbetalinger til pensjonsordninger på grunn av oppreservering for langt liv. Styret vil fortsette arbeidet for å øke kapitaltilførsel fra selskapets drift som grunnlag for investeringer i laboratorier og anlegg og for ytterligere å styrke selskapets soliditet. 
foto%20elisabeth%20t%C3%B8nnessen%20(24)