iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Virksomhetens art og hvor den drives

IRIS ble opprettet i 2005 som en fortsettelse av tidligere Rogalandsforskning for å være et lønnsomt, ledende og kundeorientert forsknings- og innovasjonsselskap. Universitetet i Stavanger ble invitert inn på eiersiden.

IRIS-konsernet består av IRIS og datterselskapene IRIS Forskningsinvest AS, IRIS Software AS, Akvamiljø AS (under avvikling).  Morselskapet IRIS eies av Stiftelsen Rogalandsforskning (50 prosent) og Universitetet i Stavanger (50 prosent).

Selskapet har et samfunnsnyttig formål og utfører oppdrag for privat og offentlig virksomhet. Gjennom sin evne til å bringe ideer og forskningsresultater frem til kommersielle produkter og industrielle løsninger skaper selskapet verdier for norske og internasjonale kunder, og for samfunnet. Den underliggende drift skal være sunn og gi positivt resultat, men forskning og teknologiutvikling av høy kvalitet har høyere prioritet enn å maksimere overskuddet.

Styret legger stor vekt på at IRIS’ resultater publiseres og mener at instituttet skal ha ambisjoner på dette området. I 2014 ble det publisert 98 (64) artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering og 10 artikler i internasjonal tidsskrifter uten fagfellevurdering.  Det ble avholdt 122 (82) foredrag ved konferanser og lignende. IRIS har vært ene- eller medarrangør i 13 konferanser (6). Tallene i parentes angir antallet i 2013.

IRIS har oppdragsvirksomhet innen områdene energi, miljø og samfunn. På energiområdet står boring og brønn og økt oljeutvinning i sentrum.  Miljøaktivitetene fokuserer på utvikling av verktøy for oljevernberedskap, (sanntid) overvåkning og risikovurdering av havforsuring, klimaendringer og regulære utslipp fra industrien. Innenfor området samfunnsforskning er forskningen knyttet til politikkutforming, utvikling i arbeidslivet, innovasjon og omstilling og utvikling av organisasjoner og bedrifter.

Morselskapet IRIS er et forskningsinstitutt med basisbevilgninger fra Norges forskningsråd. Basisbevilgninger utgjør vel 20 mill. kroner eller om lag 6 prosent av salgsinntekter.
Konsernet har internasjonal virksomhet, men denne kommer først og fremst til uttrykk gjennom prosjektaktiviteter i relasjon til internasjonale selskaper i Norge.

Oppdrags- og bidragsfinansiert forskning fra nasjonale oppdragsgivere, herunder fra internasjonale selskaper i Norge utgjør 96 prosent av morselskapets og konsernets salgsinntekter (eksklusiv basisbevilgninger). Inntekter fra utenlandske oppdragsgivere utgjør om lag 4 prosent.

Hovedvirksomheten er lokalisert til Stavanger, Bergen og Oslo.  Antall ansatte er 208.