iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Fremtidsutsikter

IRIS hadde i 2014 gode faglige og økonomiske resultater fra sin virksomhet.  Norske myndigheter satser aktivt på forskning og har lansert en langtidsplan for forskning som styrker flere av våre viktigste fagområder som f.eks. satsing innen marin forskning, energi og innovasjonsforskning. Imidlertid ser vi på kort sikt en nedgang i markedet for forskning innen olje og gass. Dette henger først og fremst sammen med innsparingstiltak i industrien pga lav oljepris og behovet for generell kostnadsreduksjon i bedriftene. IRIS møter denne endringen i markedet offensivt ved å søke nye kunder og nye markeder for sin kompetanse og teknologi, eksempler på dette er nye satsinger mot helseforskning og anvendt IKT.

I året som gikk ser vi også konturene av et nytt institusjonslandskap for universiteter og høgskoler. Dette vil i noen grad kunne påvirke instituttsektoren hvor det også forventes en prosess for samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). IRIS vil være aktive i en slik prosess for å styrke vår faglige virksomhet og for å nå vår ambisjon om å bli et enda mer robust og toneangivende forskningsinstitutt innen våre prioriterte områder.
 
Styret vil til slutt takke oppdragsgivere, samarbeidspartnere og andre støttespillere for godt samarbeid. Styret takker også medarbeiderne for god innsats og gode resultater i 2014.
iris48