Norwegian (Bokmål) English 

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Disponering av resultat

Styret foreslår at årets overskudd i morselskapet på 13 459 689 kroner blir disponert på følgende måte:

Overført til annen egenkapital: 13 459 689 kroner. 
sverd i fjell foto elisabeth t%c3%b8nnessen (2) (cmyk)