iris
Norwegian (Bokmål) English 
iris
mobilmeny

Årsrapport

Norwegian (Bokmål) English 

Årsberetning 2014

IRIS er et polyteknisk forskningsinstitutt som utfører forskning og utvikling som bidrar til at ny kunnskap og nye løsninger blir tatt i bruk til beste for samfunnet. Dette gjør vi ved å levere forskning av høy vitenskapelig kvalitet og relevans for brukerne. Vi bidrar så til at denne kunnskapen blir tatt i bruk gjennom aktiv kunnskapsformidling og kommersialisering av forskningsresultater.
2014 hadde mange faglige høydepunkter. I mars åpnet olje- og energiminister Tord Lien det Nasjonale Senteret for Økt Utvinning hvor IRIS er forskningspartner sammen med Universitetet i Stavanger og Institutt for energiteknikk. I oktober arrangerte IRIS Biomiljø konferansen Norwegian Environmental Toxicology Symposium hvor 100 norske og internasjonale forskere innen miljøtoksikologi møttes til konferanse i Stavanger.

I oktober startet også den første faste installasjonen av Drilltronics opp på Statfjord C. Dette er et system for å automatisere boreprosessen basert på teknologi utviklet ved IRIS over flere år.

I desember mottok IRIS Samfunnsforskning Stavanger Næringsforenings Kompetansedelingspris for 2014.

Dette er alle ulike eksempler på hvordan forskning ved IRIS skaper verdier i ulike deler av samfunnet. Flere gode eksempler på hvordan IRIS skaper verdier er vist som høydepunkter og verdiskaping i årsrapporten.

Også økonomisk er 2014 er godt år for IRIS med gode overskudd fra boring og brønn- og energiforskning. Sammenlignet med andre norske forskningsinstitutter ligger fremdeles IRIS blant de med høyest lønnsomhet, selv om vi opplever at det private markedet for forskning ikke lenger vokser som tidligere.
 
DSC_0519
IRIS Samfunnsforskning mottok Stavanger Næringsforenings Kompetansedelingspris for 2014.
DSC_3474_small
Ghanas president besøkte oss høsten 2014.
IRIS%20sign